ENERGITANKEN® – SPARRING PÅ JOBBET!

VAD INNEHÅLLER VÅRT KONCEPT ENERGITANKEN®?

Energitanken® är ett stöd som gör att personalen, chefer såväl som medarbetare, regelbundet får möjligheten att utvecklas i sin förmåga att tänka och tanka energi. Detta görs direkt när det behövs med det som behövs och bokas i via den här sidan (se Login Energitanken ovan). Ni kan då välja en oberoende sparringpartner som tillhandhåller 30 minuters handlingsinriktad personlig sparring®.

Genom sparringen stärks förmågan till bättre stresshantering, konflikthantering och kommunikation. Energitanken är ett sätt att tanka mer energi, men också ett tillfälle att tänka och reflektera över vad som drar respektive tillför energi. Med ökad energi samt nya verktyg och beteenden ökar också både motivation och prestationsglädje och det blir helt enkelt lättare att vara en bra chef och medarbetare.

Energitanken bygger på vetskapen att alla individer i en organisation har olika behov och olika upplevelser. Alla vinner på denna psykologiska kompetensutveckling som sker där och när den behövs och kan användas för direkt effekt och livslångt lärande. Risken för psykisk ohälsa och stressrelaterade energitapp minskar och istället ökar energin i hela organisationen. Sparringpartnern finns tillgänglig digitalt via zoom och abonnemangsavtal tecknas för anslutning till bokningssystemet. Betalning sker sedan månadsvis utifrån hur mycket tjänsten använts.

HUR FUNGERAR DET PRAKTISKT?

Vid ett personligt digitalt möte, det vi kallar sparring®, hanteras precis det som i nuet är medarbetarens eller chefens upplevda utmaning eller behov. Sparringpartnern möter medarbetaren med

1) samtal

2) olika praktiska verktyg och

3) personligt kopplade strategier,

vilka alla ger stöd i den aktuella situationen. De verktyg som erhålls bildar tillsammans en verktygslåda för medarbetare eller chef som kan användas i andra framtida situationer.

 

Några exempel på vad energitanken® kan styrka och stärka hos individen:

• hur förebygga och hantera negativ stress relaterat till                            arbetssituationen
• hur hantera oro och negativ stress på grund av coronasituationen
• hur personen ser på sig själv och förhåller sig till situationer/kollegor
• att aktivt välja tankesätt och förhållningssätt till arbete och kollegor
• att hitta vilja och målsättningar som leder till större motivation, initiativkraft och ansvarstagande hos sig själv och andra
• hur hantera utmanande personer
• självförtroende inför viktiga möten och presentationer
• självkänslan i arbetssituationer för bättre resultat och ökad trygghet
• mod att utvecklas och tro på sig själv och sin förmåga
• hur hantera kritik och hur framföra kritik utan att vara anklagande
• ökat välmående

 

Alla sparringpartners utgår från samma bas, med väletablerade och evidensbaserade metoder som ACT – Acceptance and Commitment Therapy, SDT – Self Determination Theory och Psykosyntes.

VILL DU HA ENSKILD ENERGISPARRING®?

Om du känner att du behöver mer tid och vill börja med en rapport som visar dina styrkor, din energinivå och ditt nuvarande energitapp (den vi använder som grund i övriga Energi- & Styrkeupplägg) så kan vi erbjuda Energisparring®. Den utgår från din egen ProScan-rapport och pågår under 55 minuter. Här är det ett särskilt område som du upplever att du behöver undersöka och utveckla och du arbetar med samma sparringpartner under ett antal gånger. Läs mer HÄR!