Teamscan

TeamScan®

HÖGPRESTERANDE TEAM SNABBT

 

TEAMSCAN® - HÖGPRESTERANDE TEAM SNABBT

Skapa högpresterande team snabbare. Få igång existerande team eller sätt ihop nya med väl fungerande teamarbete.

 

TEAMSCAN® - SKAPAR BALANSERADE TEAM

Efter att alla i teamet gjort en ProScan online visar TeamScan grafer över sammansättningen av teammedlemmarna i gruppen och sannolika arbetssätt och preferenser i en grupp, en avdelning eller i en hel organisation. Team Scan förutser hur gruppen interagerar, avslöjar varför några teammedlemmar är mer produktiva än andra och identifierar företagskulturen i konkreta termer. Det finns också grafer över tillgänglig energi i teamet, samt storleken på den energipotential som finns i forma av energidränage. Hur hög energinivå kan ni nå?

 

RAPPORT - ORGSTAT - För små grupper till hela organisationer

Med hjälp av orgstat-rapporter visas bland annat nöjdhetsgraden i hela organisationen och hur mycket tillgänglig energi som finns. Dessutom kan ni med orgstat-rapporter

 

  • Definiera egenskaper hos högpresterande team och organisationer
  • Identifiera teamdynamik
  • Mäta effekter av olika ledarstilar
  • Få hjälp med att planera förändringar som förbättrar teamets resultat
  • Lyckas bättre med att blanda företagskulturer under sammanslagningar och uppköp
  • Hantera successionsprocessen

 

 

RAPPORT - HÖGPRESTERANDE TEAM

  • Mäter gruppens egenskaper
  • Sätter förväntningarna på vad teamet kan prestera
  • Hjälper till att utveckla team
  • Analyserar team som lyckas, likväl som team som misslyckas

 

 

- Vi laddar er organisation!

ADRESS

 

Snipkroken 1

112 64 STOCKHOLM

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS

 

E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 48 46

 

TJÄNSTER