Jobscan

JobScan®

SKILLNADEN MELLAN EN BRA REKRYTERING OCH EN TOPPREKRYTERING

 

JOBSCAN® - SKILLNADEN MELLAN EN BRA REKRYTERING OCH EN TOPPREKRYTERING

Med hjälp av vetenskapligt säkerställda verktyg i kombination med ett slutligt personligt val görs den perfekta rekryteringen! Skapa en Jobbprofil som definierar och beskriver vilka beteenden som säkerställer effektivitet och framgång på tjänsten som ska tillsättas. Med hjälp av Jobbprofilen görs annonsen som attraherar kvalificerade sökanden, du hittar de som matchar behoven och får slutligen hjälp med att ställa de rätta frågorna under intervjun. Sedan är det bara att välja den du gillar mest, med vetskapen om att alla som kommit till intervjufasen redan är säkrade för att kunna göra ett bra jobb! JobScan ökar antalet lyckade rekryteringar och minskar därmed personalomsättningen.

 

HUR GÅR PROCESSEN TILL?

Jobbprofilen tas fram genom att chefer och kollegor definierar och graderar vilka styrkor och beteenden som behövs för att göra ett effektivt jobb på den tjänst som ska tillsättas. Kanske finns också en ”perfekt” medarbetare redan i rollen och dennes ProScan-profil kan användas? Sammantaget ger detta en Jobbprofil som används som mall för en senare Jobbmatchning. Tillsammans med Jobbprofilen erhålls även rätt ”trigger”-ord till annonsen, oavsett var den exponeras. Efter gallring av inkomna ansökningar så endast de som har rätt erfarenhet och utbildning finns kvar, fylls en personlighetsenkät (ProScan) i online. Genom JobMatching kan vi sedan jämföra varje sökandes styrkor och arbetsstil (deras Jobbprofil) med den framtagna ideala Jobbprofilen. Endast de bästa matchningarna tas ut till intervju. Vid intervjun används med fördel en automatiskt framtagen individuell intervjuguide som erhålls vid Jobbmatchningen. Efter dessa intervjuer kan sedan den med bäst personkemi väljas, då alla som kommer till intervju kan göra ett bra jobb.

 

I PRAKTIKEN - KORTFATTAT

Vi erbjuder två olika varianter av rekrytering beroende på hur mycket ni själva vill göra. I alla rekryteringar använder vi kundens logotype och namn i annonsen men vid en helhetsrekrytering är vår sparringpartner kontaktperson.

 

I produktbladet framgår vad vi gör i rekryteringsarbetet beroende på vilken sorts rekrytering ni köper.

- Vi laddar er organisation!

ADRESS

 

Snipkroken 1

112 64 STOCKHOLM

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS

 

E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 48 46

 

TJÄNSTER