PDP

Ledningssystemet för att rekrytera, motivera och behålla personalen

Håller du med om att av alla företagstillgångar representerar personalen vanligtvis det största värdet? Att de med den kunskap de har också är svårast att ersätta? Att hitta rätt personer för att sedan utveckla, motivera och behålla dem är en ständig utmaning. För att hjälpa dig och dina kollegor med detta ständigt pågående arbete är vi stolta över att som första konsult i Sverige kunna erbjuda er ledningsverktyget PDP® (Professional Dynametrics Programs). PDP är ett digitalt integrerat managementsystem som innehåller tre delar, JobScan®, ProScan® och TeamScan®. Det är också ett verktyg som för bästa effekt ska implementeras hos er, direkt i ert företag. Vi ger er den utbildning ni behöver (2 dagar) och sedan slipper ni vara beroende av konsulter och kan med hjälp av PDPs olika delar själva löpande hantera och optimera personalen avseende individutveckling, rekrytering och teamuppbyggnad. Att ha systemet hos er själva är grunden för att äga all information och kunskap om er personal och det gör arbetet med dessa viktiga delar levande, aktuellt och ständigt uppdaterat.

 

Grunden görs i ProScan, som är den enkät som skapar tre olika profilbilder av personen; Grundjaget, med grundläggande föredragna beteenden som visar styrkor, Måljaget, som visar en beteendesträvan med grund i omgivningens förväntningar och Upplevda jaget, hur personen uppfattas av andra. Genom dessa profilbilder kan vi förutse hur personen kommer att bete sig i olika situationer och vi vet bästa sättet att kommunicera med denne. ProScan är det enda verktyget på marknaden som visar inte bara individens styrkor, beteende, kommunikationssätt och beslutsmetod, utan också energinivå. Både den naturligt medfödda energinivån, den energistil som används för att genomföra uppgifter och den energi som finns tillgänglig här och nu. Med hjälp av profilen ser vi hur mycket energitapp som finns och kan utforska vilka stressorer som orsakar energidränaget.

 

Via resultatet från ProScan går det sedan lätt att sätta ihop profilbilderna och få fram ett teamresultat, TeamScan, som grund för att arbeta vidare utvecklingen av teamet.

 

Med JobScan i rekryteringen kan en online-enkät som skapar en så kallad Jobbprofil kombineras med eventuella ProScans från befintliga medarbetare med ”rätt” beteende för tjänsten. På så sätt erhålls en ”drömjobbprofil” som sökandes ProScan sedan kan jämföras mot. Då blir det lätt att välja rätt!

 

PDP är evidensbaserat och bygger på statistik från fler än 5 miljoner deltagare som använt och utvärderat det med otroliga resultat. Hela 96% av de som använt verktyget anser att utfallet stämmer överens med den de upplever sig vara. PDP utvecklades i USA redan på 70-talet och har använts och utvecklats sedan dess. Om du tror på vetenskap och statistik är detta ett verktyg för dig! Läs mer om PDP och arbetet bakom det på PDP Globals hemsida. Vill du läsa mer om forskningen direkt, kan du läsa här.

 

Med PDP i kombination med vårt koncept Energitanken får ni både vetenskapligt framtagna underlag baserade på statistiskt faktaunderlag och individanpassade sparringsamtal. Allt för att ytterligare utveckla de tillgångar i form av personal som ni redan har i organisationen. Läs mer om de olika delarna eller kontakta oss direkt!

 

Med hjälp av vetenskapligt säkerställda verktyg i kombination med ett slutligt personligt val görs den perfekta rekryteringen! Läs mer här.

Det mest kraftfulla verktyg som finns för att mäta och definiera personliga styrkor. Läs mer här.

Skapa högpresterande team snabbare. Få igång existerande team eller sätt ihop nya

med väl fungerande teamarbete. Läs mer här.

- Vi laddar er organisation!

ADRESS

 

Snipkroken 1

112 64 STOCKHOLM

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS

 

E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 48 46

 

TJÄNSTER