Grund och vision

GRUND OCH VISION

 

VAD VI VILL

 

Vår vision:

Våra inre färdigheter ska vara i samklang med vår yttre miljö och utveckling - För en ansvarsfull och hållbar värld.

 

 

Vår affärsidé:

Vi erbjuder verksamheter systemstöd och kontinuerlig psykologisk kompetensutveckling som gör det lättare att vara en bra chef och medarbetare i den ständigt föränderliga verkligheten. Det resulterar i långsiktigt bärkraftiga organisationer.

 

VÅR GRUND & METOD

Vi som arbetar i Sparringpartner har samma drivkraft men olika erfarenheter och kompetenser. Det vi har gemensamt, som skapat vår drivkraft, är psykosyntesen, en inriktning inom psykologin som fokuserar på alla människors potential. Det gör den genom att fokusera på det friska hos alla individer och att undersöka och arbeta med det som hindrar och som binder energi. Därmed är psykosyntesen handlingsinriktad till sin natur och stort fokus läggs just på energinivåerna. När vi granskar det som hindrar oss och neutraliserar de orsaker som skapar hindren, så frigörs samtidigt mycket energi. Det är också därför vi ser den ökade energin som en sådan potential för de företag som till största delen åstadkommer sina framgångar med just människor. Hos dessa organisationer tillförs en total energiökning genom den energi som frigörs hos de enskilda individerna.

 

Alla våra sparringpartners har minst en tvåårig utbildning i psykosyntes och kunskap om dess verktyg. Vi tillämpar även verktyg tagna från ACT, Acceptance and Commitment Theory, den nya tidens KBT (kognitiv beteendeterapi). Även här ligger fokus på handlingskraft och snabba effekter. Att kunna uppnå kännbara resultat redan efter ett 30 minuters möte kräver att de verktyg vi använder är oerhört verkningsfulla. Vår verktygslåda är väl utprövad. Med psykosyntes och ACT behövs inte mer än 30 minuter för en varaktig förändring. Självklart behöver dock olika individer med olika behov olika lång tid för att uppleva en fullt återställd energinivå.

 

Då vi är licensierade PDP-partners har vi självklart den utbildning som detta väl utprovade verktyg kräver.

 

VÅRA SPARRINGPARTNERS

Våra sparringpartners är personer som har utbildning inom relevanta områden och som dessutom är utbildade och kvalitetssäkrade av oss för att kunna använda de verktyg som finns i Energitankens och PDPs verktygslåda. Vi arbetar själva enligt vår affärsidé så alla har tillgång till sin sparringpartner när det behövs. Vi har regelbundna träffar där vi ser på hur vi kan utveckla våra verktyg för att ännu bättre kunna bidra till våra kunders framgångar.

 

Vårt motto är

ÄNDRA DITT SÄTT ATT SE PÅ SAKER, SÅ KOMMER DE SAKER DU SER PÅ ÄNDRAS (W. Dyer)

- Vi laddar er organisation!

ADRESS

 

Snipkroken 1

112 64 STOCKHOLM

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS

 

E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 48 46

 

TJÄNSTER