Organisation

FÖR ORGANISATIONEN

VARFÖR ENERGITANKEN®?

 

FÖREBYGG ENERGIBRIST

Orsaken till den psykosociala ohälsan som drabbar så många idag beror på energibrist. När energin tar slut så stannar motorn. För oss alla.

Om du som arbetsgivare drabbats av att någon i personalen blivit sjukskriven av odefinierad stressrelaterad sjukdom, vet du att vägen tillbaka kan vara lång och oförutsägbar. När den psykiska ohälsan är ett faktum, med besök hos läkare och konstaterad diagnos, drabbas anställda och organisation med full kraft. Skam och skuldkänslor väcks hos alla, inte minst hos den som blivit sjuk. Det blir ofta skakigt i hela organisationen för ”varför gjorde inte ledningen/chefen något?”. För chefen väcks frågan ”kunde jag ha gjort något? Är det mitt fel?” och för alla i personalen väcks gemensamt och nästan omedelbart frågan ”Vem ska göra jobbet nu?” Med en stressdiagnos är det omöjligt att förutspå när kollegan är tillbaka, så vilken åtgärd ska vidtas? ”Måste vi rekrytera en vikarie? För hur länge?” Ja, frågorna blir många och besluten är inte enkla. Enormt mycket energi för många går åt under den här processen. Och mycket produktivitet går förlorad. Vad är då lösningen?

.

Lösningen heter Energitanken! Med en sparringpartner på plats regelbundet så fångas signaler om obalans i arbetsbelastning, otydligheter i roller, ja, vad det än är som behöver åtgärdas i organisationen, upp tidigt. Håller energin på att ta slut finns möjlighet till påfyllning för alla där och då. Dina medarbetare och chefer ser vad som är skevt betydligt snabbare och kan tillsammans bidra till att åtgärder vidtas omgående när behov för det finns. Hälsofrämjande är alltid bäst!

 

STÄRK OCH MOTIVERA CHEF OCH MEDARBETARE

Ingen person är någonsin färdigutvecklad. Framförallt i yrkesrollen, där förändringarna i omvärlden ställer krav på ständig utveckling. Förutom att göra ett högkvalitativt arbete här och nu. Hur ska energin räcka till allt detta?

Det är heller inte alltid så lätt för dina chefer och medarbetare att själva se sina styrkor, våga prova nya metoder eller att komma ihåg hur bra de faktiskt är. Många chefer och medarbetare är dessutom omotiverade på jobbet och det ger både mindre energi och en mindre engagerad arbetsinsats. Ibland kan det vara svårt för dem att komma ihåg vad som motiverade dem till att söka just det jobb som de var så glada när de fick. Hur ska du få dem att hitta tillbaka till den glädjen?

Dina säljare, som är så viktiga för affären, kan ibland behöva stöd i att våga göra den pitch som de egentligen vet är den rätta, även om den känns lite utanför komfortzonen. Och vill kanske inte alltid avslöja sin osäkerhet för sin chef. Cheferna kan känna osäkerhet inför svåra samtal eller möten med arbetsgruppen, men vill inte säga det till dig.

Självklart blir din organisation mer framgångsrik om allt detta kan åtgärdas. Men hur?

 

Lösningen heter Energitanken! Med en sparringpartner på plats som regelbundet kan peppa och sparra din personal till höjd energinivå, ökad motivation och mer engagerade och ansvarsfulla insatser ökar hela organisationens arbetsglädje och produktivitet. Cheferna får det lilla extra stödet som gör att intrycket för motparten blir kraftfullare och säkrare och att chefen vågar vara tydlig. Medarbetarna har en oberoende part de kan lufta tankar, farhågor och idéer med. Säljarna uppmuntras ta det där oväntade extra steget i säljprocessen som är avgörande för att vinna affären. Och energinivån för alla fylls på kontinuerligt!

 

 

ÖKA VINSTEN

Sjuka chefer och medarbetare kostar mycket i förlorad produktivitet och ger badwill till din organisation som arbetsplats. Personal som inte trivs och söker sig till andra arbetsgivare kostar också mycket tid och pengar. Att rekrytera ersättare, fundera internt på hur detta kunde hända och på vad som ska nu behöver göras, tar många dyrbara timmar som kunde använts till värdeskapande aktiviteter för dina kunder istället. Och det förbrukar mycket energi!

När din personal mår bra och trivs ökar vinsten eftersom produktivitet och effektivitet får fortsätta utan störningar. Men hur mycket? Se vidare på några exempel här.

Om din personal är omotiverad och oengagerad, eller inte förstår eller ser sin egen kompetens, blir bidraget till organisationens resultat betydligt sämre än om motsatsen råder. En laddad organisation med bra arbetsmiljö och nöjda medarbetare som också vågar utmana sig själva ibland, ger självklart ett bättre bidrag till organisationens framgångar. Här kan både dina intäkter och kostnader påverkas i rätt riktning när den samlade energin hos personalen är hög, positiv och framåtriktad. Hur kommer din organisation dit?

 

Lösningen heter Energitanken! Med en sparringpartner på plats som regelbundet kan bidra på många olika sätt får organisationen en högre energinivå. Det stärker din organisation och din personal och gör arbetsplatsen mer dynamisk och framgångsrik. Alla vet att det är roligt att arbeta i en miljö full av positiv energi där allt flyter på. Din personal mår bra och alla jobbar mot samma mål och ger ständigt det lilla extra. Med glädje. Är det en utopi? Nej, det tror inte vi sparringpartners.

 

SKAPA ORGANISK FÖRÄNDRING

Vi vet alla att förändring skapar mycket oro och stress i en organisation. Speciellt när det var länge sedan processer och rutiner blev uppdaterade och förändrineng till slut är oundviklig, kanske på grund av att omgivningen har förändrats och organisationen har halkat efter konkurrenterna. Det kan till och med leda till att medarbetare och chefer motarbetar förändringen. I dessa fall kan det ibland krävas att förändringsspecialister tas in för att det ska bli ett framgånsrikt resultat. Går det här att undvika? Ja, det tror vi och en organisk förändring, precis som organisk tillväxt, är smidigare, bättre och tryggare för alla. Men hur?

 

Lösningen är Energitanken! Med en sparringpartner som regelbundet besöker er arbetsplats och uppmuntrar medarbetare och chefer till att ständigt jobba med bättre arbetssätt utifrån sin arbetssituation så sker förändringen organistoriskt. Med mer energi, högre motivation och bättre självförtroende kommer de själva att föreslå förändringar som förbättrar hela organisationen. Det gör att behovet av riktigt stora förändringar minskar då de istället sker med små steg hela tiden. Och behöver stora förändrgar ändå ske så blir oron så mycket mindre med en personal som själva föreslår förändringar löpande som de ser resultatet av. Att de dessutom har bättre självkänsla gör dem tryggare i förändring. Blir de ändå oroade har de en sparringpartner att prata med om sina reaktioner. När förändring startar från insidan så är den organiska förändringen ett faktum!

Vad säger våra kunder om Energitanken?

- Vi laddar er organisation!

ADRESS

 

Snipkroken 1

112 64 STOCKHOLM

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS

 

E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 48 46

 

TJÄNSTER